1. <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

  <rp id="ev6pb"></rp>
  <tt id="ev6pb"><noscript id="ev6pb"></noscript></tt>
  <rp id="ev6pb"></rp>

  <cite id="ev6pb"></cite>

   <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

   1. ZíSKEJ SUPERSíLU

    Nové ?ada SUPER grafickych karet GeForce RTX má je?tě více jader a vy??í frekvenci, které p?iná?í a? o 25 % vět?í vykon ne? p?vodní ?ada 20 grafickych karet RTX. P?i?el ?as se vybavit a získat supersílu.

    GEFORCE? RTX 2080 SUPER?

    GEFORCE? RTX 2070 SUPER?

    GEFORCE? RTX 2060 SUPER?

    亚洲 欧美 国产 综合

    RTX. IT’S ON.

    GeForce RTX

    Grafické karty GeForce? RTX jsou poháněny technologií NVIDIA Turing?, nejpokro?ilej?í architekturou grafickych procesor? na světě, ur?enou pro hrá?e i tv?rce. Získej funkce a skute?ny vykon nové generace díky dedikované umělé inteligenci a jádr?m s ray-tracingem a u?ij si dokonaly zá?itek.

    Call Of Duty: Modern Warfare

    P?i nákupu získej kód hry Call of Duty®: Modern Warfare®, omezená nabídka

     

    VYKON

    RTX 2080 Ti
    RTX 2080 SUPER
    RTX 2070 SUPER
    RTX 2060 SUPER
    RTX 2060
    GTX 1080 Ti
     0 1X 2X 3X 4X 5X 6X
    DLSS ON

    FUNKCE ARCHITEKTURY TURING

    JáDRA RT

    Dedikovany ray-tracingovy hardware dosahuje vykonu více ne? 10 gigapaprsk? za sekundu, tedy a? 10× více ne? p?edchozí generace. Díky tomu je mo?ny ray-tracing v reálném ?ase p?edmět? a prost?edí s fyzicky p?esnymi stíny, odrazy, lomy světla a globálním dynamickym osvětlením.

    JáDRA TENSOR

    Umělá inteligence p?iná?í největ?í technologicky pokrok v historii a architektura Turing ji p?ená?í do po?íta?ové grafiky. Za?ij vypo?etní vykon umělé inteligence p?es 100 TFLOPS a nakopni své hraní díky NVIDIA DLSS.

    STíNOVáNí NOVé GENERACE

    Stínování Variable Rate Shading zamě?uje vypo?etní vykon na bohaté detaily, ?ím? vylep?uje celkovy vykon bez vlivu na vnímanou kvalitu obrazu. Náro?né zpracování pokro?ilé geometrie shader? Mesh podporuje zobrazení vět?ího mno?ství objekt? na ka?dé scéně, a umo?ňuje tak vytvo?ení bohatého komplexního světa.

    SOU?ASNé ZPRACOVáNí

    Sou?asné zpracování vypo?t? s pohyblivou desetinnou ?árkou i celych ?ísel umo?ňuje grafickym procesor?m Turing efektivněji zpracovávat v moderních hrách zátě?e náro?né na vypo?et.

    ZA?IJ RTX

    Ray-tracing je svatym grálem herní grafiky – simuluje fyzikální chování světla, a p?iná?í tak renderování ve filmové kvalitě reálného ?ivota i do těch vizuálně nejnáro?něj?ích her tak, jak to nikdy p?edtím nebylo mo?né.

    HERNí NOTEBOOKY
    GEFORCE RTX

    Neuvě?itelně rychly a tichy vykon. Ray-tracing v reálném ?ase a umělá inteligence. A mobilita nejten?ích a nejleh?ích design? na světě. V?e, co jen m??e? chtít, pro to nejlep?í hraní.

    DAL?í FUNKCE A?VYHODY

    GeForce Experience

    Po?izuj a sdílej s kamarády videa, screenshoty a livestreamy. Udr?uj své ovlada?e aktuální a optimalizuj nastavení svych her. GeForce Experience? ti tohle v?echno umo?ňuje. Jedná se o nezbytného spole?níka tvé grafické karty GeForce

    OVLADA?E GAME READY

    Dosáhni na nejvy??í úrovně vykonu a nejplynulej?í mo?ny zá?itek – hned, jak za?ne? hrát.

    DirectX 12/DXR

    Umo?ňuje vyvojá??m p?idávat do PC her pro opera?ní systém Windows ú?asné grafické efekty. Grafické karty GeForce poskytují pokro?ilé grafické funkce rozhraní DX12, jako nap?íklad ray-tracing a Variable Rate Shading – ty hry o?ivují pomocí ultrarealistickych vizuálních efekt? a vy??í snímkové frekvence.

    NVIDIA Studio

    Novy věk kreativity je za dve?mi. Díky kreativním aplikacím se m??e? spolehnout, ?e bude? pracovat je?tě rychleji, ne? sis kdy dokázal p?edstavit. Grafické karty NVIDIA zrychlují tvou práci díky neuvě?itelnému zlep?ení vykonu. Vítej v NVIDIA Studio a ve svém novém, kreativněj?ím procesu.

    4K

    Nastav sv?j herní zá?itek na ú?asné rozli?ení 4K díky grafickym kartám GeForce RTX a u?ij si nejoblíbeněj?í hry dne?ka v ú?asnych detailech.

    NVIDIA G-SYNC?

    Hraj plynule a bez trhání s obnovovací frekvencí a? 240 Hz – navíc s technologií HDR a dal?ími. Tohle je nep?ekonatelny herní monitor, ktery musí mít ka?dy vá?nivy hrá?.

    STREAMOVáNí

    GeForce RTX?má dedikovany hardwarovy encoder, ktery p?iná?í mo?nost hrát a zároveň streamovat s vynikající kvalitou. Grafické karty RTX jsou optimalizovány pro tvé nejoblíbeněj?í streamovací aplikace jako Open Broadcaster Software (OBS), a poskytují tak tvym ?ivym p?enos?m maximální vykon.

    NVIDIA Ansel

    Udělej ze svych screenshot? umění pomocí vykonného fotore?imu ve h?e, ktery ti umo?ní po?izovat HDR fotografie, fotografie v super rozli?ení a fotografie s rozsahem 360°.

    DESIGN MAX-Q

    ?tíhlé tělo, jistá vyhra: Design NVIDIA Max-Q p?edstavuje inovativní p?ístup k vyrobě nejten?ích, nejrychlej?ích a nejti??ích herních notebook? na světě. Nachází rovnováhu mezi dokonalym hraním s GeForce a neuvě?itelně elegantním designem.

    VIRTUáLNí REALITA

    Pozvedni virtuální realitu na novou úroveň realismu zkombinováním pokro?ilého renderování virtuální reality, ray-tracingu v reálném ?ase a umělé inteligence.

     

    PROCHáZET V?E GeForce RTX

    GeForce RTX 2080 Ti Graphics Card
    *Ceny spole?nosti NVIDIA. Ceny se mohou u?jednotlivych partner? li?it.

    KOUPIT OD PARTNER?

    ? 2019 NVIDIA Corporation. V?echna práva vyhrazena. NVIDIA, logo NVIDIA, NVIDIA Turing, GeForce a RTX SUPER jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole?nosti NVIDIA Corporation v USA a v dal?ích zemích. V?echny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím p?íslu?nych vlastník?.