"> "> NVIDIA SHIELD TV | Nejlep?í Android TV box, streamování v?rozli?ení 4K HDR, centrum chytrého domova

 1. <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

  <rp id="ev6pb"></rp>
  <tt id="ev6pb"><noscript id="ev6pb"></noscript></tt>
  <rp id="ev6pb"></rp>

  <cite id="ev6pb"></cite>

   <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

   1. STREAMOVACí ZA?íZENí PRO HRá?E

    NVIDIA SHIELD je streamovací monstrum. Nejrychlej?í, nejjemněj?í 4K HDR video. Nekone?ně aplikací a zábavy. Hraní s podporou NVIDIA v cloudu nebo z va?eho po?íta?e. Mo?nost ovládat v?echny zá?itky hlasem – ji? brzy dokonce i vá? domov. V?e, co chce?, v jednom p?elomovém za?ízení.

    亚洲 欧美 国产 综合
    4K HDR TV SHOWS AND MOVIES

    VRA?EDNY VYHLED

    Filmy a televizní seriály se zobrazují s ohromujícími podrobnostmi. Sledování sport? na za?ízení SHIELD vám p?inese pocit ú?asti v zápase. 4K HDR p?iná?í ultrarealistickou kvalitu obrazu, která je 4x ost?ej?í ne? poslední generace 2K HDTV s barevnym spektrem, které je dvakrát tak bohaté. A vysoky dynamicky rozsah (HDR) znamená, ?e uvidíte více barev, více podrobností a světlej?í snímky pro skute?nou vizuální hloubku. 

    UNIVERSAL VOICE SEARCH

    SVěT POD VA?í TAKTOVKOU

    Vestavěné hlasové hledání Google usnadňuje získání toho, co chcete. Sta?í po?ádat za?ízení SHIELD, aby nalezlo správnou aplikaci, hru nebo video rychle a s neuvě?itelnou p?esností. U? ?ádné psaní. Pouze okam?ité vysledky ze slu?by Netflix, YouTube, Spotify, herní aplikace spole?nosti NVIDIA a dal?ích. Dokonce m??ete pokládat otázky jako ?Uka? mi nejlep?í sportovní filmy“ nebo ?oceňované filmy“ a za?ízení SHIELD to zvládne. Jedná se o hlasové hledání – jenom chyt?ej?í. 

    NEP?EKONATELNé STREAMOVACí ZA?íZENí

    Získejte nejrychlej?í a nejkvalitněj?í streamování film?, seriál? a her. V?e je poháněno procesorem NVIDIA Tegra? X1, nejpokro?ilej?ím mobilním procesorem NVIDIA, ktery byl kdy postaven. 

    Roku Ultra
    Fire TV
    Apple TV
    SHIELD TV
    0  3X    6X   9X 12X
    Performance

    OVLáDEJTE SV?J DOMOV

    Sta?í ?íct slovo a sledovat, jak za?ízení SHIELD o?iví vá? domov. M??ete zdarma streamovat svoji oblíbenou hudbu, hledat v aplikacích a vyhledávat informace, novinky, sportovní vysledky, po?así a dal?í – okam?itě. Ale to je pouze za?átek. Ovládat m??ete také svá světla. Média. Termostat. Dve?e gará?e. V?e, abyste si mohli p?izp?sobit domov tak, jak vy chcete.

    VA?E BRáNA DO
    APLIKA?Ní NIRVáNY

    VYBERTE SI SVOU HERNí CESTU

    “SHIELD TV je budúcnos? TV technologie.”

    – ?ivě

    “Novy SHIELD TV nemá ani napodruhé konkurenci.”

    – Tech.Ihned

    Porovnej p?ehráva?e streamovanych medií

    See why NVIDIA SHIELD TV is the best streamer for your Google-connected lifestyle.

    Shield TV

    Fire TV (2017)

    Apple TV (2017)

    Roku Ultra

    Procesor

    NVIDIA Tegra X1

    ?ty?jádrovy procesor Amlogic

    Apple A10X

    Není inzerováno

    RAM

    3 GB

    2 GB

    3 GB

    1 GB

    Hardware

    úlo?i?tě

    16 GB, 500 GB

    8 GB

    32 GB, 64 GB

    Omezeno

    Roz?i?itelné úlo?i?tě

    (NAS, USB)

    Ethernet

    Gigabit

    (p?íslu?enství prodáváno samostatně)

    Gigabit

    10/100

    USB

    2x USB 3.0

    ?ádné

    ?ádné

    1x USB 2.0

    Netflix

    Amazon Video

    Zábava v?rozli?ení 4K

    YouTube

    (pouze 1080p)
    (pouze 1080p)

    Google Play Movies & TV

    (pouze 1080p)

    Filmy a televizní po?ady ve slu?bě iTunes

    Kodi

    Spotify

    Hudba

    Hudba Google Play

    Hudba ve slu?bě iTunes

    *
    *
    *

    Konzolové hry

    Více ne??100**

    Méně ne??10

    Hry

    P?enos her z?po?íta?e

    **

    Streamování z?herního po?íta?e v?cloudu

    **

    Hlasové vyhledávání a?ovládání

    Komunikace v?p?irozeném jazyce

    Nejlep?í

    Vyhledávání film?, televizních po?ad? a?herc? (globálně i?v?aplikaci)

    Omezeno

    Omezeno

    Omezeno

    Mediální server

    Mediální centrum

    Ukládání médií do místního nebo p?ipojeného úlo?i?tě

    P?ehrávání médií z?p?ipojeného úlo?i?tě

    ?ivé vysílání pomocí USB?tuneru?+ místní záznamy

    Soukromy poslech (sluchátkovy konektor)**

    Vlastnosti

    Ovládání hlasitosti televizoru (CEC?+ IR)

    ?asté upgrady softwaru

    * Cloudová synchronizace knihovny slu?by iTunes do slu?by Hudba Google Play nebo Amazon Prime Music p?es po?íta?
    ** Vy?adován ovlada? SHIELD

    KOUPIT NYNí

    • SHIELD (REMOTE ONLY)
    • SHIELD (16 GB)

    Vyzkou?ejte nejpokro?ilej?í nástroj ke streamování na světě a sledujte filmy a televizní po?ady v ú?asném rozli?ení 4K HDR, poslouchejte své oblíbené skladby a ovládejte své prost?edí a chytry domov samotnym hlasem. Dokonalé za?ízení pro streamery s ?ivotním stylem propojenym s Googlem. 

    SHIELD

     

    P?ehráva? streamovanych médií v rozli?ení 4K HDR

    5199 K?
    4499 K?
    NVIDIA SHIELD (Remote Only)

    Vyzkou?ejte nejpokro?ilej?í nástroj ke streamování na světě a sledujte filmy a televizní po?ady v ú?asném rozli?ení 4K HDR, poslouchejte své oblíbené skladby, ovládejte své prost?edí a chytry domov pouhym hlasem a pono?te se do hraní se spole?ností NVIDIA. Pro streamery a hrá?e.

    SHIELD

     

    P?ehráva? streamovanych médií v rozli?ení 4K HDR

    5999 K?
    NVIDIA SHIELD AND SHIELD CONTROLLER